Höstkaffe på Hurtigs torp lö 12.10 kl.14

Vi ordnar det traditionella höstkaffet på Hurtigs torp

lördagen den 12 oktober kl. 14

Vi har ljuständning för Christer Husman, Holger Holmén och Irja Sundsten.

Välkomna

Hopenback Lekstrand fornminnesförening